Badania i rozwój

Dzisiejszy Dział Projektowania został przekształcony z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego - powołanego jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku - w organizację spełniającą wymagania najnowszych przepisów lotniczych, jakościowych oraz realizującą indywidualne wymagania użytkowników wyrobów finalnych, jakimi są śmigłowce. Równocześnie Dział Projektowania stanowi zatwierdzoną Organizację Projektującą w myśl przepisów PART 21 podczęść J. 
 
Głównym obszarem działalności Działu Projektowania jest zapewnienie innowacyjności oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa w konfiguracji projektowanych w PZL-Świdnik śmigłowców. Realizowane jest to poprzez prace modernizacyjne, jak również poprzez innowacyjne prace badawczo-rozwojowe.
 
Dział Projektowania tworzy wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-badawcza o szerokim wachlarzu kompetencji i doświadczenia, która:
 • opracowuje nowe rozwiązania techniczne w obszarze konstrukcji śmigłowców,
 • waliduje nowe rozwiązania techniczne w próbach zmęczeniowych, próbach naziemnych i w locie,
 • certyfikuje nowe rozwiązania techniczne w międzynarodowych agencjach lotniczych na zgodność z obowiązującym prawem lotniczym, 
 • inicjuje i koordynuje projekty badawczo-rozwojowe,
 • aktywnie uczestniczy w rozwoju techniki śmigłowcowej w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz w zakresie nowych materiałów dla lotnictwa.

 

 
 
 
W swoich zasobach Projektowanie posiada działy konstrukcyjne, obliczeniowe, laboratorium inżynieryjne, dział prób w locie. Współpracuje szeroko z organizacjami produkującymi, poddostawcami usług projektowych, jak i produkcyjnych.
 
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest złożonym zagadnieniem i często wymaga ponad przeciętnego zaangażowania, doświadczenia, szerokiej wiedzy technicznej oraz  menadżerskiej z zakresu zarządzana projektami, cierpliwości i determinacji.
 
Do najważniejszych projektów realizowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w PZL-Świdnik można zaliczyć:
 
 

ŚMIGŁOWIEC W-3A Sokół

 • Projekt nowych łopat wirnika nośnego,
 • Projekt optymalizacji okuć krawędzi natarcia łopat wirnika nośnego,
 • Projekt optymalizacji systemu redukcji poziomu drgań śmigłowca,
 • Projekt ograniczników zwisu łopat WN,
 • Modernizacja śmigłowców do wersji morskiej

 

ŚMIGŁOWIEC SW-4

 • Projekt  śmigłowca SW-4 SOLO w wersji bezzałogowej RUAS/OPH – pierwszy lot bez pilota na pokładzie zrealizowany pod koniec 2017 r.
 • Projekt rozszerzający zakres możliwości operacyjnych śmigłowca SW-4 SOLO RUAS/OPH w wersji bezzałogowej - loty patrolujące w oparciu o system obserwacyjny, radarowy, data link,
 • Projekt zwiększenia żywotności i niezawodności zespołów śmigłowca,
 • Projekt nowego systemu tłumienia drgań.

 

INNE PRACE B+R

 • HELIMARIS – projekt przystosowania opcjonalnie pilotowanego śmigłowca do wykonywania misji morskich z możliwością lądowania na pokładzie okrętów,
 • ROLAND - projekt adaptacyjnego podwozia kołowego do śmigłowca oraz elektrycznego układu chowania podwozia.

 

POZOSTAŁE PRACE KOOPERACYJNE

 • TREKKER - projekt podwozia płozowego do śmigłowca A109S w ramach współpracy kooperacyjnej z Leonardo Helicopters,
 • Próby zmęczeniowe struktur śmigłowców: AW101, AW139, AW159, AW169, AW189 i AW609 w ramach współpracy kooperacyjnej z Leonardo Helicopters.

 

 

 
 
 
 

0