WSPARCIE KLIENTA I SZKOLENIE

 

Dział Wsparcia Klienta i Szkolenia ukierunkowany jest na osiąganie zadowolenia Klienta. Został powołany w celu wsparcia realizacji wymagań Klientów, zapewnienia skutecznego i wydajnego wsparcia posprzedażnego oraz aby zachować ciągłość eksploatacji śmigłowców.

 

Klientom wykorzystującym sprzęt lotniczy oferujemy wsparcie w zakresie:

 • Doradztwa technicznego
 • Usług serwisowych
 • Realizacji biuletynów
 • Wykonywania usług serwisowych na śmigłowcach
 • Wykonywania napraw specjalnych śmigłowców
 • Wykonywania remontów śmigłowców
 • Wykonywania napraw i remontów pojedynczych podzespołów/zespołów oraz śmigłowców.

 

Nasi pracownicy to wykwalifikowana kadra specjalistów, która:

 • koordynuje realizację usług, zapewniając ich zgodność z operacyjnymi potrzebami Klientów
 • przygotowuje rozwiązania operacyjnych zagadnień obsługowych
 • realizuje politykę planowania materiałowego zintegrowanego z dostawą usług zgodnych z oczekiwaniami Klientów
 • śledzi problemy i zagadnienia zgłaszane przez Klientów
 • koordynuje  wdrażanie usprawnień produktów i/lub głównych modyfikacji podczas eksploatacji (takich jak wprowadzanie nowych elementów, obowiązkowe biuletyny techniczne, itp.).

 

Dział Wsparcia Klienta i Szkolenia dedykuje każdemu Klientowi Kierownika Wsparcia, który koordynuje wszystkie wyżej wymienione działania.

 

Posiadamy wyspecjalizowany personel inżynieryjny gotowy do udzielenia wsparcia w zakresie interpretacji zapisów technicznych, sposobu usuwania niezgodności oraz - w ramach potrzeb -wydawania stosownej dokumentacji technicznej.

 

Nasi technicy są gotowi do realizacji usług w bazach Użytkowników w oparciu o własne wyposażenie techniczne.

 

Służba Zarządzania Zamówieniami i Gwarancjami nieustannie dba o zabezpieczenie niezbędnych materiałów i komponentów. Realizacja potrzeb materiałowych odbywa się w ścisłej współpracy ze służbą Zarządzanie Materiałami i w oparciu o własne magazyny posiadamy możliwości właściwego zabezpieczenia materiałów i komponentów.

 

Dział Wsparcia Klienta i Szkolenia poprzez szereg swoich służb i działań jest w stanie zabezpieczyć wszystkie potrzeby naszych Klientów. Wsparcie może być realizowane w oparciu o wymagania przepisów PART 145 lub AQAP 2110.

 
 
 

Szef Wsparcia Klienta i Szkolenia
Leszek Dziewit 
Tel.: +48 602370101 
Fax: +48 81 722 5625 
e-mail: leszek.dziewit@leonardocompany.com 

 

Szef Służby Zarządzania Wsparciem Klienta
Krzysztof Marjasiewicz 
Tel.: +48 608425033 
e-mail: krzysztof.marjasiewicz@leonardocompany.com 

 

Kierownik Wsparcia Klienta - Międzynarodowe Agencje Rządowe oraz Użytkownicy Komercyjni
Piotr Buczek 
Tel.: +48 602152524 
e-mail: piotr.buczek@leonardocompany.com 

 

Kierownik Wsparcia Klienta - Polskie Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Policja i Straż Graniczna
Michał Krociel
Tel.: +48 781 011 505
e-mail: michal.krociel@leonardocompany.com

 

Kierownik Wsparcia Klienta - Polskie Siły Powietrzne
Robert Majcher
Tel: +48 781 383 141
e-mail: robert.majcher@leonardocompany.com

 

24h Management on duty 
Tel.: +48 81 722 6140 
Fax: +48 81 722 5625 
e-mail: PL-CustomerSupport.AW@leonardocompany.com

 

0