Kontakt

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej spółki PZL-Świdnik, która należy do Grupy Leonardo. 

 

Podstawowe dane kontaktowe


ADRES I SIEDZIBA GŁÓWNA 

 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL - Świdnik SA 
Aleja Lotników Polskich 1 
21-045 Świdnik 
POLSKA
Tel.: (+48) 81 722 50 00, (+48) 81 446 80 00 
Fax: (+48) 81 722 60 07, (+48) 81 468 09 19 
E-mail: swidnik.AW@leonardocompany.com

Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Swidniku

VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego


Numer KRS: 0000028780
Kapital zakladowy: 137 401 350,00 zl
Kapital wplacony:   137 401 350,00 zl
NIP: PL 7130005502

 

0